ảnh hưởng

  1. SiêuPháoDàn

    Tiêm phòng dại do bị chó cắn

    Chào các tml.T có một câu hỏi là hồi bé,hình như học lớp 5 tao chạy sang hàng xóm chơi xong bị 1 con chó nhà hàng xóm cắn tím cmn mông.theo t đc biết nếu con chó đó dại không tiêm phòng là sẽ bị động kinh,co giật sợ quá nên bệnh viện khám rồi tiêm huyết thanh phòng dại tổng cộng là 6 mũi hai...
Top