biztime

  1. Tính Phong

    Mạng xã hội Việt Nam - BizTime tuyên bố "Facebook là cái beep".

    Xuất hiện mạng xã hội Việt Nam "sao chép" y hệt Facebook, CEO tuyên bố "Chúng tôi còn đang đi trước cả Facebook" Xuất hiện mạng xã hội Việt Nam "sao chép" y hệt Facebook, CEO tuyên bố "Chúng tôi còn đang đi trước cả Facebook" So với Facebook, BizTime có giao diện màu xanh da trời cùng thiết...
Top