chán chịch

  1. minz2992

    Tư vấn  Có nên chăn con này hay không?

    Hôm trước t có mua đồng hồ để chăn rau ở đây :vozvn (23)::vozvn (23)::vozvn (23):: đồng hồ michael kors nữ Gặp ngay em tư vấn gợi đòn lắm mấy TML à, sau khi t mua xong một cái đồng hồ ở đây, t cũng có gạ gẫm các thứ, ẻm cũng lay rồi bọn m à, quả cuối cùng, em chốt lại t một điều kiện đó là: "...
Top