chịch ngoài thiên nhiên

  1. L

    Hà Nội - chỗ nào chịch ngoài thiên nhiên được

    Như Topic, đhs tao thích chịch ngoài thiên nhiên vcl :)) chúng mày có thằng nào giống tao ko? tao gạ partner và nó ok rồi, giờ là đi tìm chỗ thôi, tml nào biết chỗ nào khả dĩ quanh HN bẩu tao cái...vodka luôn <3
Top