cho vay

  1. ALau

    Chuyện thả gà ra đuổi

    Nhân có thằng @Dongkinhnghiathuc nhận chứng minh tài chính, bảo lãnh hợp đồng, cấp vốn dự án. Tao lại kể chuyện ngày xưa đi cùng đội thả gà ra đuổi. Nhân tiện, tao vẫn đéo có tiền, nợ vẫn đầm đìa. Tao vì tính dễ dãi, tin người, lại lười làm vô kỷ luật, nên tiền cóp nhặt bao nhiêu lại rơi vãi...
  2. ALau

    Tiền nợ ân tình

    Trưa nắng nhận được SMS + 300 triệu từ Vietcombank. Nội dung: Trả tiền nợ ân tình 5 năm trước... ?? Nhớ lại 5 năm trước, người bạn chơi cùng mocxi quyết định bỏ việc nhà nước để đi làm thuê rồi mở tiệm kinh doanh riêng, có hỏi mượn 10 triệu đồng. Lúc đấy mặc dù chẳng giàu có gì, lại đang đi núp...
Top