dắt gái đi chơi ở đâu

  1. minhhh

    Dắt gái đi đâu chơi để động chạm cơ thể

    Em mới quen gái qua 1 lần gặp cafe. Lần gặp sau đã rủ được gái đi chơi, muốn lần 2 này tiến tới động chạm nắm tay, ôm các thứ,... nên muốn kiếm chỗ dắt tay gái đi bộ... ở cái hà nội này ngoài phố đi bộ hồ gươm thì còn chỗ nào dắt gái đi loăng quăng chơi chơi được ạ... các bác có chỗ nào bày em...
Top