fxdirex

  1. ALau

    Đại khái về Chứng khoán, sàn vàng, FX và các loại sàn

    Tao thấy nhiều thằng trên Xamvn này có đầu tư vào chứng khoán và ngoại hối. Các tml chúng mày nói rất nhiều chuyện cao siêu và công thức này kia. Tao nghĩ mãi thì phát hiện ra thị trường mà tao biết và đầu tư không giống với thị trường của các mày. Thôi thì tao có một chút kiến thức lạc hậu...
Top