gái gọi pga

  1. Mộc Chân

    Sài Gòn  Hẹn PG trong vòng 5 nốt nhạc

    Có anh bạn từng nói với tôi rằng đã check gần 50 PgA Tôi cũng chưa hiểu cụm từ này có từ bao giờ mà anh ấy lại Bro đến vậy? hay có cung thì ắt có cầu? Sài gòn cái gì cũng có, trên Giời dưới Bể, ăn uống ca hát, đàn ca sáo nhị, tăng 2 tăng 3 rồi tăng 4 - Thế mới hiểu có tiền cái gì cũng có...
Top