gai hải phòng

  1. fuck41

    [F41] Hải Phòng - Chuyến công tác ngắn ngày với em Phương Vy

    Hôm nay có cuộc hẹn vs đối tác ở HP nên chạy về tí buổi sáng mà xe công ty chưa đón lên. Buồi dái ngoáy toán loạn, mà nghĩ HP ra Đồ Sơn hơi nhàm nên mò lên trời đất xem tình hình hàng họ. Vớ ngay dòng MB khá sang chảnh mà giá cả bình dân, 250k/shot là alo lên đường. Đánh giá mặt MB có nét...
Top