gặp ma

  1. B

    Kể về những lần bi bóng đè hay gặp ma của chúng mày đi

    T sinh năm 91 đi làm cũng được 4 năm rồi dân công trình nên đi khắp nơi từ bắc tới nam. Kể ra thì từ Phú Yên, Bình Định, Tây nguyên, Quảng nam, Quảng Ngãi, Đà nẵng, Huế, Quảng bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà nam, Ninh bình, Hạ long, Hà nội, Hòa Bình ... Đi nhiều gặp gái nhiều đi đâu cũng đươc nghe...
Top