gấu cho chịch nhưng ko có cảm xúc

  1. charm_luxury

    Tư vấn tình cảm - Gấu cho chịch nhưng ko có cảm xúc

    Chào các mày ạ. Con gấu tao (bằng tuổi) nó có thể sẵn sàng ngủ cùng, chịch cùng tao (kể cả nhân trần ngày mai tự biết đường mua thuốc uống), nhưng nó lại đ' có cảm xúc yêu đương với tao, mà tao thì đ!t thích như thế, buồn vice lone chúng mày ạ. Chuyện ch!ch giờ tao cũng thấy chán r, chúng m...
Top