giúp đỡ

  1. Nicoanthitcho

    Cầu các cao nhân cứu giúp

    .
  2. heartless124

    Loser cần mấy thằng xàm ml giúp đỡ

    Chào toàn thể anh em đồng dâm và mấy thằng ml xàm xí đú! Tao nằm vùng ở xàm cũng khá lâu rồi nhưng chủ yếu làm ninja quan sát thế thái nhân tình mà thôi. Hôm nay xuất đầu lộ diện mong mấy tml có kinh nguyệt làm ăn và trải nghiệm cuộc sống cho tao xin vài lời khuyên vừa thâm vừa sâu như cái lol...
Top