hướng dẫn check pga

  1. ALau

    Hướng dẫn check PGA căn bản

    "Tuổi già như lá mùa thu Cái chân thì yếu con cu thì mềm." Cái này hứa với anh em lâu rồi, mà giờ tao mới viết, mong chúng mày đại xá cho. Thông cảm cái chuyện tuổi già. Muốn viết mà hết thấp khớp rồi cao huyết áp, nằm thở thiêm thiếp. Nhưng hôm trước thằng vua xàm lại tái xuất, dạy anh em đội...
Top