jolie nguyễn

  1. Red Velvet

    Phò - Bánh - Dân tổ

    Cái thời đại 4.0 con mẹ nó rồi, thông tin lan tỏa nhanh vãi cả lồn ra. Cái lồn gì thì cũng bị lôi ra mà chém gió ầm trời hết. Như cái lồn dát vàng của Trâm Anh trị giá 27m hay như Jolie Nguyễn lên tận 7-10k trump đồng thì cũng chỉ là một câu chuyện bàn tán. Cũng như cái chủ để muôn thuở mà tao...
Top