ly ly 1469

  1. C

    Con nào ngon nhất ở skyview Lê Duẩn?

    Thấy các mày cũng check khá nhiều em ở đây nhưng chưa lội hết cmt về tất cả đội hình. Tao chưa check ở đây bao h nên làm thớt này xin tư vấn. Gu của tao là tự nhiên và tình cảm. Xin chân thành cám ơn:vozvn (22):
Top