massage ở vinh

  1. J

    Review Massage đến Z ở TP Vinh

    Như mong muốn của 1 số thằng, t sẽ review về ms đến Z, đặc sản thành Vinh cho chúng mày Vinh nhỏ bé lắm, nên có điều kiện cứ đi nhiều nhiều cho tao :)) Với những thằng đi lần đầu, có 3 chỗ này t khuyên chúng mày nên đi: Ks Phương Đông - Ks Lam Giang- ks Vinh Plaza...
Top