non-cuba

  1. ALau

    [Cigar] Hút Cigar - đôi điều cần biết

    Đầu tiên, Cigar là gì? Cigar là loại thuốc lá, cuốn bằng lá cây thuốc lá đã được ủ lên men. Quá trình ủ lên men này giúp phân hủy chất hữu cơ ở lá, và biến đổi thành phần dầu, nicotin trong lá. Giảm lượng hữu cơ giúp lá hết mùi khét, và tạo hương vị đặc trưng của lá. Những loại lá xanh nguyên cả...
Top