quỳnh suti

  1. B

    Hàng zalo ( có pics) nên nện ko

    Đm chúng mày. Nhà tao ở khu kim ngưu. T tìm quanh đây zalo ra nhiều hàng vkl Tìm thấy em này nhìn ngon vkl . Vú trái có nốt ruồi đi 400k. Có nên check ko bọn mày Chúng m cứ kêu hàng zalo lởm tráo hsngf nhưng có mặt rồi thì t nghĩ là bno cũng ko tráo dc. Có chăng là ko xinh như ảnh. Phân vân vkl
Top