singapore

  1. nh2701

    Ăn chơi ở Singapore

    - Hôm trước comment bài của tml nào đó về vụ gái ở Sing, thấy nhiều tml cũng quan tâm tới gái ở Sing nên mở thread cho tml nào qtam.. - Tml nào đi Sing tìm chỗ ăn chơi với giá cả cứ ib cho tao, tao học ở raffles 3 năm, 3 năm làm thêm toàn công việc phạm pháp ở khu Geylang (bán thuốc lá lậu, dắt...
Top