thiendia không quảng cáo

  1. ManhThuong

    Lấy mem làm gốc XAMVN/VOZer 2019

    Nhân danh admin, tôi có vài lời muốn nói: 1.A - Hướng đến XAMVN là ngôi nhà thứ 2 cho vozer (đặc biệt là F17er) khi nhân quyền bên VOZ đang bị coi nhẹ. Mod lộng hành, admin không quan tâm. 1.B - Hoan nghênh và kêu gọi member Xamvn lôi kéo thêm thành viên, tạo sân chơi riêng cho mình, các...
Top