thiền định

  1. ALau

    Tại sao Pháp Luân Công là Tà giáo

    Về Giáo lý, giáo chủ Lý Hồng Chí đã sao chép, kết hợp bịa đặt kinh Chuyển Pháp Luân của Phật Giáo, và Luận ngữ của Đạo giáo để làm thành kinh Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Đây là hành vi ăn cắp và lập lờ gây hiểu lầm cho tín đồ. Người đọc theo không những không tiến bộ mà càng đọc càng u...
Top