thập nhị nhân duyên

  1. ALau

    [Phim ảnh] Xuân, Hạ, Thu, Đông ... rồi lại Xuân

    Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân… * - Tội lỗi duy nhất của con là tình yêu - Đôi khi ta phải để những thứ ta thích ra đi. Những thứ con thích, người khác cũng thích… (Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân - Kim Ki Duk) Đạo diễn Kim Ki-duk, trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ: "Tôi bắt đầu bộ phim...
Top