thuốc lào

  1. Bát kỳ Đại Thanh

    {Thuốc lào} Anh chị em ở đây hay hút thuốc lào cho em hỏi chút

    Như tiêu đề {Thuốc lào} Anh chị em ở đây hay hút thuốc lào cho em hỏi chút !!!!!! do hút thuốc lá đóng hộp càng ngày càng chán :sweat::sweat::sweat: , hút pod system thì cũng chả đem lại cảm giác như hút thuốc lá nên bỏ ,chuyển sang hút thuốc lá sợi cuốn ( em hút thuốc lá sợi mộc amber ) lúc mới...
  2. ALau

    [Cigar] Thuốc lào hay là Cỏ tương tư

    Người ta gọi cây thuốc lào là Tương Tư Thảo. Nghĩa là một thứ cỏ, mà đốt lên thưởng khói của nó qua phổi, dẫn vào huyết mạch làm hồn đê mê, lòng liêng biêng bỗng hóa tương tư. Thuốc lào và điếu cày là những thức quen thuộc trong các thú hưởng thụ của người Việt, tuy nhiên người Việt bắt đầu...
Top