tiệc kín

  1. T

    Xin ae chút thông tin về tiệc kín ( tiếp rượu, chơi nhạc, ca hát ...)

    Mình mem mới, chưa va chạm lĩnh vực này nhiều lắm nên post bài cần hỏi các ae đôi chút. Công ty mình hay đi ký hợp đồng với các sếp lớn nên đôi khi việc giao tiếp trên bàn nhậu là rất quan trọng và thường xuyên. Có những hợp đồng gần như chỉ có thể ký và trao đổi công việc trên bàn nhậu khi...
Top