tình phụ tử

  1. M

    Người cha 15 lần xuất cảnh để tìm con nơi 'động quỷ'

    T mới đọc bài này. Thấy li kỳ và cảm động quá. Ăn đứt thằng John Wick giết ngừoi vì động vào pet của nó. Bọn m nghĩ có thật không hay lều báo bịa ra. Chẳng may trong tình trạng như ông bố kia bọn m sẽ làm gì Người cha 15 lần xuất cảnh để tìm con nơi 'động quỷ' Hơn 400 ngày, ông Thắng (Hà Nội)...
Top