tiểu long nữ 0641

  1. ALau

    Nobita, Xuka và quyết chiến Tử Cấm Thành

    Đó là câu chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước… Mà khoan, trước khi đọc xin phép nhắc nhở trước: 1. Đây là một thứ rất dài, khoảng hơn 6.000 chữ. Nếu bạn rảnh rỗi, không có chuyện gì làm thì hãy đọc. 2. Đây là một thứ rất huyền bí và sâu xa. Đọc tương đối hại não. 3. Các bạn 8x sẽ thấy quen...
Top