vozer

  1. Tính Phong

    Tư vấn  Khởi nghiệp bán đàn và hợp tác với Hiếu Orion

    Vì mình tin tưởng và cái nhìn và đánh giá sâu sắc của anh em Voz nên hôm nay mình xin kể câu chuyện này với mục đích đi tìm chân lý, vì sau câu chuyện này trong đầu mình vẫn còn một câu hỏi lớn: Liệu làm gì là đúng? Liệu làm gì là sai? Chuyện là H Orion vào SG gặp mình và nói mình mở chi nhánh...
  2. ManhThuong

    Lấy mem làm gốc XAMVN/VOZer 2019

    Nhân danh admin, tôi có vài lời muốn nói: 1.A - Hướng đến XAMVN là ngôi nhà thứ 2 cho vozer (đặc biệt là F17er) khi nhân quyền bên VOZ đang bị coi nhẹ. Mod lộng hành, admin không quan tâm. 1.B - Hoan nghênh và kêu gọi member Xamvn lôi kéo thêm thành viên, tạo sân chơi riêng cho mình, các...
Top