yến sào

  1. M

    Tao có nguồn yến sào chất lượng

    Như tiêu đề nhà tao có 4 nhà yến , yên tâm về chất lượng lẫn giá cả. Không biết có ai máu me về loại mặt hàng này không. Nếu dc thì hợp tác làm ăn nhé
Top