19/11 Thảo luận chốt số XSMB

nguoicat

Trẩu tre
Cảm ơn cầu của 2 tml post lên đây nhé! Nay đánh mỗi con có 20đ nhưng ăn 6 nháy. Gỡ lại được từ đầu tháng đến giờ.
 
Top