.

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

Tiệp Khắc

Trẻ trâu
lại đm mấy thằng buôn thần bán thánh
loại thầy bùa này chả có vẹo gì, suốt ngày chỉ ăn tục nói phét.
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top