Ai biết team này không

Sirhao

Checker mới lớn
Biết luôn. Đòi chat lắm. Toàn 5-10m phát. Mà kheo khéo nó mới đi ấy
 
Top