Ai mới chia tay không?

Ftm

Già làng
Thôi đúng rồi. Vào đây cho đủ cặp.

 

qnn

BMWi8 - Trưởng Phòng Đào tạo - Học viện Đạo lý
em thật sự không có tâm trạng phò phạch gì luôn bác ơi!
khổ nhỉ ? chia tay một tháng mà vẫn buồn hả :( yêu nhiều thường đau hơn. Nhưng khuyên thật m đi đá phò luôn bh đi. Các em dùng chiếc lưỡi ma thuật giúp m vui vẻ trở lại.
 
Top