Bây giờ mới vào được Xàm

Phương86

Trưởng lão
Chán vãi..tự nhiên từ Tết đến giờ éo vào dc Xàm, cứ tưởng sập cmnr..tải cái 1111 thì điện thoại vào dc mà máy tính éo dc..mấy thằng chỉ tao cách cài để máy tính vào dc cái
Tiếc cho mày không vào được nên đéo biết tất niên vừa rồi tụi tao off Xàm đốt pháo bông rồi bung lụa tơi bời luôn =))
 
Top