Brighton - MU

The Gunners

Checker chuyên nghiệp
Tôi đây bạn ơi! Xem nãy giờ nhưng chán đéo lướt xàm lồn nữa bạn ah. :))
 

The Gunners

Checker chuyên nghiệp
Nay hơi bận chút nên k kịp log in bạn ah. Giờ onl mới thấy bạn gọi!
 

The Gunners

Checker chuyên nghiệp
Mong là từ giờ đến hết mùa cứ giữ dc nguyên dh và duy trì dc nhịp ntn thì quá yên tâm!
 
Top