Các bác kinh nghiệm cho xin thông tin em này

firstlovehn2

Thanh niên hoi
Match được hơn nửa năm, nói chuyện vài lần, nhiều khả năng là hàng vì nó bảo hay đi du lịch với khách hàng! :amazed:. Cho xin ít thông tin bác nào đi rồi nhé. Cảm ơn :amazed:

5254

5255
 
Top