Hà Nội Cho hỏi clip này chúng nó hút gì vậy mấy tml

CauAm16

Đầu đường xó chợ
Cần nhé, ke thì hít bằng mũi, kẹo thì ăn. Đá thì éo phải.
 
Top