Sài Gòn Có thằng nào check em này chưa

xskyteam

Trẻ trâu
Em nó bảo 400k. Khu Trung sơn,Q8. có phải là như thế không mấy tml, có thằng nào có report chưa?CS52a1.md.jpg

CS5EOO.md.jpg

CS5Loq.md.jpg
 
Top