Có thằng nào mua khoá vượt bão của doniechu chưa???

ptd335

Già trâu
Tình hình là đéo lên được bài thấy Doniechu có khoá vượt bão có thằng nào mua học chưa cho tao học lại với :))
Hoặc có cao nhân nào vẫn lênđược bài không????
 
Oppa
P

ptd335

Già trâu
:( Tao lấy via về vs bm350 về. Mới lập lại cái page rồi tạo tkqc cá nhân. Tạo xong chưa làm clg cũng vhh luôn. Con nào sống thì lên bài hình Cây Cối cũng dẹo luôn. Nghĩ nó chán đéo chịu đc
 

macdinhcanhai

Trẩu tre
Tao lên được mà cắn được lúc die. Kháng 30 phút về, cắn tiếp rồi lại die tiếp. vòng luẩn quẩn
 
Top