Công văn chính thức tháng 7 - 2020 .

The Gunners

Checker chuyên nghiệp
Tích Thiến Khuyển là do đi ăn cứt lung tung nhiễm bệnh dại nên cắn bậy lung tung nên bên bề đề quyết đuổi ra khỏi cửa, chó canh cổng mà phát dại thì khách vào sao chu đáo được :vozvn (25):
=D>=D>=D>
 

Manhboss

Nguyên trưởng khoa Ngoại ngữ
Hemi hôm trước phê đá, đòi mua title "Đấng sáng thế", ban trị sự đã bảo là không nhận hối lộ, nhưng hemi ngáo quá, chuyển vào tài khoản mỗi thành viên ban trị sự 100 củ để mua title, nên bị manhthuong bem vì tội làm tha hóa cán bộ. Giờ trở lại là con người khác rồi.
thôi nó bỏ được thì mừng cho nó, không lúc nó ngáo nó lại chửi nhặng lên.
 
Top