Crowd1 và các mô hình đa cấp lên VTV

Kaiser123

Checker mới lớn
Tao có người thân và ae tham gia vào dự án này nhiều vđ :( khuyên mãi đéo nghe còn bị phản biện hay thù hằn mất tình cảm vãi loàn .
Nói thật a/c tao tham gia cái này chắc tầm loanh quanh 1 200 rồi .

Đéo hiểu sao lương ông bà ấy 2vch ko dưới 40 mà bỏ hết để cầy tham gia cái này .
Nghe tao đánh lô phải ngon hơn không :(


 
Top