Đâu là vựa gái của tụi mày?

minhle01az

Con chim biết nói
Theo kinh nghiệm của tao 1 thời gian ngắn đi kiếm sgbb và set kèo vào thẳng ks thì tao thấy NEU và ĐH SP là 1 vựa gái to vãi lòn. Có thể có nhiều chỗ như thế, nhưng bọn này đáp ứng mong muốn của tao là vựa to và chất lượng tri thức cao =))

Trước thỉnh thoảng vào NEU chơi hồi cái trường cũ thì thấy bọn ở đấy cũng lành lành quê quê nhưng từ hồi có cái tòa mới hoặc do bọn trẻ hơn chất hơn thì tao vào đây thấy gái ngon xinh chảnh hơn nhiều, và các cháu cũng đi tìm bố đường nhiều vcl. Nếu mà set kèo ok vào ks luôn lần đầu thử xem hợp ko, tao phải đc chục kèo rồi. Mà tao còn là thằng bận và non kinh nghiệm. Nên giờ thỉnh thoảng qua đấy làm ít hồ sơ tao lại có cái suy nghĩ giống như đứng ở tầng 2 BXD ở Đồ Sơn chỉ việc chỉ gái là có.

ĐH SP với Nhân văn thì truyền thống lâu đời cả chục năm nay rồi =)))
 

Jacky29

Họa sĩ Dạo - Trưởng bộ môn body painting HV Đạo lý
Nhân văn nhé
 

traitan_hn

Trẩu tre
đã vodka thằng ml, mày chỉ tao cách tìm mấy em đó cái :d, tìm mãi chả được con ml nào cả :)), cảm ơn mày
 
Oppa
minhle01az

minhle01az

Con chim biết nói
Ngày xưa chỗ tao có con em học khoa Anh HVNH ở 12 chùa Bộc, tụi mày cảm tưởng cái cung cấm cả nghìn con ngon ngọt nc nhưng ko ai xơi như thế nào thì cái khoa đấy đúng như thế. Vì tụi n học tách biệt với các khoa khác nên đ có điều kiện giao lưu. Và mặt bằng n cao quá, con nào cũng ngọt dẫn đến việc con em tao xinh trắng nhà to tổ bố 4 năm đ có ma nào thèm ngó =)). Tao cũng đã rơi vào cái chĩnh gạo ấy 1 thời gian, hôm nào rảnh kể tụi mày nghe :))
 

Kenhin990

Con chim biết nói
Theo kinh nghiệm của tao 1 thời gian ngắn đi kiếm sgbb và set kèo vào thẳng ks thì tao thấy NEU và ĐH SP là 1 vựa gái to vãi lòn. Có thể có nhiều chỗ như thế, nhưng bọn này đáp ứng mong muốn của tao là vựa to và chất lượng tri thức cao =))

Trước thỉnh thoảng vào NEU chơi hồi cái trường cũ thì thấy bọn ở đấy cũng lành lành quê quê nhưng từ hồi có cái tòa mới hoặc do bọn trẻ hơn chất hơn thì tao vào đây thấy gái ngon xinh chảnh hơn nhiều, và các cháu cũng đi tìm bố đường nhiều vcl. Nếu mà set kèo ok vào ks luôn lần đầu thử xem hợp ko, tao phải đc chục kèo rồi. Mà tao còn là thằng bận và non kinh nghiệm. Nên giờ thỉnh thoảng qua đấy làm ít hồ sơ tao lại có cái suy nghĩ giống như đứng ở tầng 2 BXD ở Đồ Sơn chỉ việc chỉ gái là có.

ĐH SP với Nhân văn thì truyền thống lâu đời cả chục năm nay rồi =)))
Tao neu đây :)) hồi tao gái địt dễ hơn giờ :))
 
Oppa
minhle01az

minhle01az

Con chim biết nói
Địt sv trường cao bao giờ cũng là 1 món có vẻ ngon hơn
 
Top