Địt cái lồn mẹ bọn tiêu chuẩn kép, địt mẹ lũ ngu.

Top