Địt mẹ thằng thăng thịt chó

Langtu89

Kẻ Săn Ông Kẹ
Địt mẹ thằng thăng nhé.
hôm qua bố mày mua thịt chó về đéo có giềng rồi.
trưa nay bố mày mua đã dặn và hỏi mày chắc chắn có giềng chưa mày còn khẳng định cá rồi.
địt mẹ mày nhé có mỗi miếng giềng mà mày còn ki bo với khách. Bố nguyền rủa mày ế chết cụ mày đi.
địt cụ mày ế chết cụ mày nhé
 

Tonnynguyenhn

Đầu đường xó chợ
Địt mẹ thằng thăng nhé.
hôm qua bố mày mua thịt chó về đéo có riềng rồi.
trưa nay bố mày mua đã dặn và hỏi mày chắc chắn có riềng chưa mày còn khẳng định cá rồi.
địt mẹ mày nhé có mỗi miếng riềng mà mày còn ki bo với khách. Bố nguyền rủa mày ế chết cụ mày đi.
địt cụ mày ế chết cụ mày nhé
Đuỵt cụ giềng ko phải riềng nhé.
 
Top