Dự đoán tứ trụ tiệu đình XIII

Thầy Cãi

Thanh niên hoi
Về nguyên tắc thì xếp xong tứ trụ triều đình mới đến các ghế khác nhé.
Theo t nhận được thông tin thì phần lớn b Trọng sẽ đưa Vượng lên tổng bí thư:
- Theo quy định mới thì chỉ có 4 người đủ tiêu chuẩn: B Trọng, B Ngân, B Phúc, B Vượng.
- Về sức khoẻ thì B Trọng đã yếu rồi nên sẽ không làm nữa
- TBT là người bắc, kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về Đảng, về chủ nghĩa Mac-Lenin
- Có uy tín trong BCT, trong BCH TW
- Chưa có tiền lệ TBT là nữ
Nên chỉ còn 2 người chạy đua: B Phúc và B Vượng
Bác Phúc thuần điều hành kinh tế. Nên các tiêu chí còn lại chỈ còn b Vượng.
Như vậy, b Phúc hoặc vẫn là thủ tướng, hoặc chuyển qua Chủ tịch QH. Đương nhiên ngồi ghế Thủ tướng vẫn hơn.
Do đó, ghế tứ trụ khả năng như sau:
- TBT: B Vượng
- Thủ tướng: B Phúc
- CTQH: B Huệ (Ghế của B Phúc và B Huệ có thể đổi cho nhau)
- Chủ tịch nước: cái này cơ bản khó, mình đề cử: B Minh, B Đam, B Nhân
3 người này đều khả năng như nhau.
Còn bác Tô Lâm hoặc vẫn ngồi hoặc lên Phó thủ tướng.
 

Whatthefack

Già làng
Về nguyên tắc thì xếp xong tứ trụ triều đình mới đến các ghế khác nhé.
Theo t nhận được thông tin thì phần lớn b Trọng sẽ đưa Vượng lên tổng bí thư:
- Theo quy định mới thì chỉ có 4 người đủ tiêu chuẩn: B Trọng, B Ngân, B Phúc, B Vượng.
- Về sức khoẻ thì B Trọng đã yếu rồi nên sẽ không làm nữa
- TBT là người bắc, kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về Đảng, về chủ nghĩa Mac-Lenin
- Có uy tín trong BCT, trong BCH TW
- Chưa có tiền lệ TBT là nữ
Nên chỉ còn 2 người chạy đua: B Phúc và B Vượng
Bác Phúc thuần điều hành kinh tế. Nên các tiêu chí còn lại chỈ còn b Vượng.
Như vậy, b Phúc hoặc vẫn là thủ tướng, hoặc chuyển qua Chủ tịch QH. Đương nhiên ngồi ghế Thủ tướng vẫn hơn.
Do đó, ghế tứ trụ khả năng như sau:
- TBT: B Vượng
- Thủ tướng: B Phúc
- CTQH: B Huệ (Ghế của B Phúc và B Huệ có thể đổi cho nhau)
- Chủ tịch nước: cái này cơ bản khó, mình đề cử: B Minh, B Đam, B Nhân
3 người này đều khả năng như nhau.
Còn bác Tô Lâm hoặc vẫn ngồi hoặc lên Phó thủ tướng.
B Nhân là vậy? cựu bộ trưởng bộ giáo dục à?
dm chứ chủ tịch nước cho mất nước sớm hả?
 

bhnbuon

Đầu đường xó chợ
Về nguyên tắc thì xếp xong tứ trụ triều đình mới đến các ghế khác nhé.
Theo t nhận được thông tin thì phần lớn b Trọng sẽ đưa Vượng lên tổng bí thư:
- Theo quy định mới thì chỉ có 4 người đủ tiêu chuẩn: B Trọng, B Ngân, B Phúc, B Vượng.
- Về sức khoẻ thì B Trọng đã yếu rồi nên sẽ không làm nữa
- TBT là người bắc, kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về Đảng, về chủ nghĩa Mac-Lenin
- Có uy tín trong BCT, trong BCH TW
- Chưa có tiền lệ TBT là nữ
Nên chỉ còn 2 người chạy đua: B Phúc và B Vượng
Bác Phúc thuần điều hành kinh tế. Nên các tiêu chí còn lại chỈ còn b Vượng.
Như vậy, b Phúc hoặc vẫn là thủ tướng, hoặc chuyển qua Chủ tịch QH. Đương nhiên ngồi ghế Thủ tướng vẫn hơn.
Do đó, ghế tứ trụ khả năng như sau:
- TBT: B Vượng
- Thủ tướng: B Phúc
- CTQH: B Huệ (Ghế của B Phúc và B Huệ có thể đổi cho nhau)
- Chủ tịch nước: cái này cơ bản khó, mình đề cử: B Minh, B Đam, B Nhân
3 người này đều khả năng như nhau.
Còn bác Tô Lâm hoặc vẫn ngồi hoặc lên Phó thủ tướng.
Mày mang lồn về đây nha.
 
Nhìn đề cử VĐĐ chủ tịch nước trong khi còn chưa có nhiệm kì nào là uvbct là mày chả biết cái cm gì rồi ?
đồng chí NPT vẫn sẽ làm tổng nhiệm kì tới, có lẽ sẽ lên cho có sau đó cáo quan về vấn đề sức khoẻ, đề cử Vượng lên thay. Từ sau 1975 chưa có tbt nào người Thanh Hoá đổ vào nên khả năng Phúc lên làm tổng rất thấp
 
Top