Em đã bị dương tinh hpv trong một lần bj

Color777

Trai thôn 4.0
Hoại tử cơ á. Vl thế nó là virut ăn như kiểu u nhọt bên trong có ròi bọ đấy hả mài
Cơ bản virus HPV nó làm cấu tạo da bên trong mày bị biến chứng, biến dạng bất thường đi. Thì dĩ nhiên nó làm biến dạng cấu trúc bên trong thì cũng có khả năng kích hoạt khối u ác tính lên. Xui thì đi thôi.
 
Top