Sài Gòn Hàng Phục Vụ Tốt bên quận Tân Bình và quận Tân Phú !!!

wender11906

Trẻ trâu
đm bài viet cả chuc năm...thang loz bánh từ lúc t mới biet đi chịcchk...bài viết vẫn còn y nguyên....
 

Mr.xxx

Già trâu
địt mẹ văn như kiểu mấy thằng liên xô chống mỹ thập kỉ trước ấy
 
Top