Sài Gòn Help Có thằng nào mất tính năng facebook dating không?

lacoste292

Trẩu tre
Như tiêu đề, tao bị mất tính năng đó, giờ lập nick mới cũng không thấy có tính năng đó. Anh em ai bị như tao không?
 
Top