Tìm Người Kiếm 30k 1 ngày bằng cách xem VIDEO

MiuMiu19997

Trai thôn 4.0
YÊU CẦU:
Thẻ ngân hàng
vốn 175k để kích hoạt tài khoản.
thích thì hộp
 
Sửa lần cuối:

dinhan120

Phó thường dân
Ý nó là nap 175k gói nạp vào ( nó ăn mã giới thiệu) bọn mày xem 1 ngày dc 30k 10ngày là có lãi :) ý nó là thế dm trò đa cấp trẻ con giờ vẫn còn chơi
 
Oppa
M

MiuMiu19997

Trai thôn 4.0
Ý nó là nap 175k gói nạp vào ( nó ăn mã giới thiệu) bọn mày xem 1 ngày dc 30k 10ngày là có lãi :) ý nó là thế dm trò đa cấp trẻ con giờ vẫn còn chơi
đa cấp cc. bố m giới thiệu đàng hoàng dcm. chơi thì chơi k chơi thì cút
 
Oppa
M

MiuMiu19997

Trai thôn 4.0
Dm những thằng chơi đa cấp k phân biệt dc đa cấp vs k :) cái đó là đa cấp đó thằng đầu cứt ak :)
đa cấp cmm. bố chỉ ăn ít tiền người giới thiệu thôi. lừa đảo đéo gì 175k
 
Oppa
M

MiuMiu19997

Trai thôn 4.0
Dcm có 175k. Cứ cho là đa cấp đi. 6 hôm nó hòa vốn rồi. mà dcm trang nó tồn tại lâu vcl rồi m ạ
 
Top