Hà Nội MASSAGE EVA SỐ 1 NGÕ 23 NGUYỄN THỊ ĐỊNH

geekwashere

Trẩu tre
Vừa đi xong, review tổng quát cho anh em:
- CSVC: hơi yếu, vé 300k cũng tạm. Vào cứ bảo thằng cu lễ tân dẫn vào phòng giường to, điều hoà đầy đủ.. nãy tao vào tầng 2. Không có phao.., xông hơi nhìn thô sơ nhưng ok.
- Nay chọn em số 12 - Bảo Trâm u 95, 96 gì đó: chân tay mặt mũi cũng ổn, nói là xinh thì theo mình ko xinh nhưng service đỉnh.
Tao đi combo 3 + option: xông hơi, tắm chung, hj, bj, wc, cia.. bò trườn, đấm bóp tốt, nói chung là full service.. thằng nào ko quá quan trọng về trẻ đẹp thì nên đi em này.. nhất là thằng nào khoái wc, bj.. rất nhiệt tình :))
Tổng kết: 300k vé + 500k tip sàn (tắm chung, hj, bj, nuru) + 100k option (wc, cia..) + 100k bonus thêm cho em nó = 1000k
Sẽ còn quay lại trải nghiệm thêm mấy em 2k

C7154321-E851-4E85-96C2-1C32DCB57539.jpeg5CECDEC7-6EBF-4457-B696-5CB7E79853C8.jpeg50F569D9-F2E5-4739-B7A6-E54BFC6A1584.jpeg84BD8211-6E9F-48DA-A89C-51EF0198DAF6.jpeg9602037A-BA0B-44D8-9FD5-C2C8F23A49E4.jpegB3C91A52-E609-4161-B846-6DC6D577F093.jpeg2F5F4B40-9D2A-46CD-8E24-CC7654BB17E9.jpeg
 
Oppa
Massa Eva

Massa Eva

Trai thôn 4.0
Vừa đi xong, review tổng quát cho anh em:
- CSVC: hơi yếu, vé 300k cũng tạm. Vào cứ bảo thằng cu lễ tân dẫn vào phòng giường to, điều hoà đầy đủ.. nãy tao vào tầng 2. Không có phao.., xông hơi nhìn thô sơ nhưng ok.
- Nay chọn em số 12 - Bảo Trâm u 95, 96 gì đó: chân tay mặt mũi cũng ổn, nói là xinh thì theo mình ko xinh nhưng service đỉnh.
Tao đi combo 3 + option: xông hơi, tắm chung, hj, bj, wc, cia.. bò trườn, đấm bóp tốt, nói chung là full service.. thằng nào ko quá quan trọng về trẻ đẹp thì nên đi em này.. nhất là thằng nào khoái wc, bj.. rất nhiệt tình :))
Tổng kết: 300k vé + 500k tip sàn (tắm chung, hj, bj, nuru) + 100k option (wc, cia..) + 100k bonus thêm cho em nó = 1000k
Sẽ còn quay lại trải nghiệm thêm mấy em 2k

View attachment 187474View attachment 187475View attachment 187476View attachment 187477View attachment 187478View attachment 187480View attachment 187482
thank you a zai
 
Oppa
Massa Eva

Massa Eva

Trai thôn 4.0
Vừa đi xong, review tổng quát cho anh em:
- CSVC: hơi yếu, vé 300k cũng tạm. Vào cứ bảo thằng cu lễ tân dẫn vào phòng giường to, điều hoà đầy đủ.. nãy tao vào tầng 2. Không có phao.., xông hơi nhìn thô sơ nhưng ok.
- Nay chọn em số 12 - Bảo Trâm u 95, 96 gì đó: chân tay mặt mũi cũng ổn, nói là xinh thì theo mình ko xinh nhưng service đỉnh.
Tao đi combo 3 + option: xông hơi, tắm chung, hj, bj, wc, cia.. bò trườn, đấm bóp tốt, nói chung là full service.. thằng nào ko quá quan trọng về trẻ đẹp thì nên đi em này.. nhất là thằng nào khoái wc, bj.. rất nhiệt tình :))
Tổng kết: 300k vé + 500k tip sàn (tắm chung, hj, bj, nuru) + 100k option (wc, cia..) + 100k bonus thêm cho em nó = 1000k
Sẽ còn quay lại trải nghiệm thêm mấy em 2k

View attachment 187474View attachment 187475View attachment 187476View attachment 187477View attachment 187478View attachment 187480View attachment 187482
thank you a zai
 
Top