Nếu sau này được đầu thai, chúng m chọn đầu thai ở chỗ lồn nào?

tsuhyuna

Thanh niên hoi
Nếu thấu hiểu sự đời là bể khổ, còn ham muốn, dục vọng, còn trách nhiệm, nợ nần và chúng m được giữ nó cho đến khi đầu thai, thì chúng m chọn đầu thai chỗ đ nào?
Liệu chúng m có còn muốn ham mê cờ bạc, gái gú, rượu chè và các trò kích thích khác không? Hay muốn thành vĩ nhân cống hiến cho cái Trá iĐất này nữa không?
 

tag

Thanh niên hoi
Tao thì thích con người bất tử, đầu thai làm lồn gì cho mệt, có nhớ được đéo gì ở kiếp trước đâu
 
Nếu thấu hiểu sự đời là bể khổ, còn ham muốn, dục vọng, còn trách nhiệm, nợ nần và chúng m được giữ nó cho đến khi đầu thai, thì chúng m chọn đầu thai chỗ đ nào?
Liệu chúng m có còn muốn ham mê cờ bạc, gái gú, rượu chè và các trò kích thích khác không? Hay muốn thành vĩ nhân cống hiến cho cái Trá iĐất này nữa không?
Sao hoả nhé tml
 
Top